Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift til endring av forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 8. desember 2016 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 16-9.

I

I tollforskriften gjøres følgende endringer:
§ 16-9-2 første ledd skal lyde:
            (1) Ulovlig innførsel av varer kan avgjøres ved forenklet forelegg ved innførsel av følgende varer, og med følgende beløp:
a)         inntil 10 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 22,1 til og med 60 volumprosent:
                        Antall liter                                                      Beløp 

                        til og med 1                                                    400 kr

                        derover til og med 2                                       800 kr

                        derover til og med 3                                    1 600 kr

                        derover til og med 4                                    2 500 kr

                        derover til og med 5                                    3 400 kr

                        derover til og med 6                                    4 500 kr

                        derover til og med 8                                    7 000 kr

                        derover til og med 10                                  9 500 k                                      

b)        inntil 20 liter drikk med alkoholinnhold over 7,0 til og med 22 volumprosent:

                        Antall liter                                                      Beløp 

                        til og med 2                                                     400 kr

                        derover til og med 4                                        800 kr

                        derover til og med 6                                     1 600 kr

                        derover til og med 8                                      2 500 kr

                        derover til og med 10                                    3 400 kr

                        derover til og med 12                                    4 500 kr

                        derover til og med 16                                    7 000 kr

                        derover til og med 20                                    9 500 kr                                               

c)         inntil 100 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 2,5 til og med 7,0 volumprosent:

                        Antall liter                                                      Beløp 

                        til og med 10                                                  400 kr

                        derover til og med 20                                     800 kr

                        derover til og med 30                                  1 600 kr

                        derover til og med 40                                  2 500 kr

                        derover til og med 50                                  3 400 kr

                        derover til og med 60                                  4 500 kr

                        derover til og med 80                                  7 000 kr

                        derover til og med 100                                9 500 kr                                                 

d)        inntil 2 000 sigaretter, sigarer eller sigarillos:                     

                        Antall                                                            Beløp 

                        til og med 400                                                400 kr

                        derover til om med 600                                 800 kr

                        derover til om med 800                              1 600 kr

                        derover til om med 1 000                           2 500 kr

                        derover til om med 1 200                          3 600 kr

                        derover til om med 1 600                         6 100 kr

                        derover til om med 2 000                        8 600 kr

 e)         inntil 2 000 gram snus, skråtobakk og røyketobakk:           

                        Antall gram                                                     Beløp

                        til og med 500                                                 400 kr

                        derover til og med 750                                      800 kr

                        derover til og med 1000                                 1 600 kr

                        derover til og med 1250                                 2 500 kr

                        derover til og med 1500                                 3 600 kr

                        derover til og med 2000                                 6 100 kr                                                

f)         inntil 80 kg kjøttvarer:                                                         

                        Antall kg                                                        Beløp 

                        til og med 10                                                  400 kr

                        derover til og med 20                                      800 kr

                        derover til og med 30                                   1 600 kr

                        derover til og med 40                                   2 500 kr

                        derover til og med 60                                   4 500 kr

                        derover til og med 80                                  6 500 kr                                              

g)        drivstoff:                                                      

                        Antall liter                                                       Beløp 

                        til og med 100                                                 400 kr

                        derover til og med 200                                      800 kr

                        derover til og med 400                                   1 600 kr

                        derover til og med 500                                   2 500 kr

                        derover til og med 600                                   3 400 kr                                                      

h)        andre varer til en verdi av inntil 20 000 kr:                         

                        Verdi i norske kroner                                      Beløp 

                        til og med 2 800                                             400 kr

                        derover til og med 5 000                                 800 kr

                        derover til og med 7 500                              1 600 kr

                        derover til og med 10 000                            2 500 kr

                        derover til og med 15 000                           4 500 kr

                        derover til og med 20 000                          6 500 kr

§ 16-9-2 tredje ledd skal lyde:
         (3) Omfatter en og samme overtredelse flere varetyper som nevnt i første ledd, legges bøtebeløpene sammen til en felles bot. Forenklet forelegg kan ikke utferdiges dersom bøtebeløpene til sammen overstiger 20 000 kr.

§ 16-9-4 skal lyde:
§ 16-9-4 Subsidiær fengselsstraff
Forelegget skal omfatte subsidiær fengselsstraff. Den subsidiære fengselsstraffen fastsettes på følgende måte:
a) ved bot til og med 400 kr: 1 dags fengsel
b) ved bot til og med 1 500 kr: 2 dager fengsel
c) ved bot til og med 3 000 kr: 3 dager fengsel
d) ved bot til og med 8 000 kr: 4 dager fengsel
e) ved bot til om med 14 000 kr: 6 dager fengsel
f) ved bot til og med 20 000 kr: 9 dager fengsel.

II

Endringene under I trer i kraft fra 1. januar 2017. 

Til toppen