Forskrift om endring i forskrift om administrative nedsettelser av tollavgiftssatser for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2023 med hjemmel lov 11. mars 2022 nr. 8 om tollavgift (tollavgiftsloven) § 5-1, § 5-2 og § 5-3, jf. delegeringsvedtak 21. oktober 2022 nr. 1778.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov