Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 22. januar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 7-2

Fastsatt av Finansdepartementet 22. januar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 7-2

                                                  I

I forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel om midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge gjøres følgende endringer:

§ 10 tredje ledd tredje punktum skal lyde:

Ved brudd på meldeplikten etter § 5 bokstav c og § 5 bokstav k bør gjenutførsel uten ordinære avgifter tillates dersom brukeren kan dokumentere at de øvrige vilkårene for toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert utleiekjøretøy og utenlandsregistrert privatlånt kjøretøy er oppfylt.

                                                 II

Endringene trer i kraft 1. februar 2014.

Tilhørende lov

Til toppen