Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20.06.2003 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5 og kgl. res. av 30. juni 1995 nr. 600.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov