Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer nr. 907 av 20. juni 2003

Fastsatt av Landbruksdepartementet 25. august 2003 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser nr. 2107 av 6. desember 1985 §5 og Kgl. res. nr. 600 av 30. juni 1995.

I

§1 Endring av forskriftens §13 om Tidspunkt for auksjoner

Første ledd skal lyde: ”Kvoten for reinsdyr/-kjøtt merket « A1 » faststettes i henhold til forskrift av 18. desember 2000 nr. 1315 § 19. Auksjoner gjennomføres primo september og medio januar hvert år. Inntil 40 prosent av antatt total kvote fordeles primo september.”

II

§2 Ikrafttredelse

Disse endringene trer i kraft 25. august 2003.

 

Se forskriften på lovdata.no