Høring av forslag til forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Høringen omfatter forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.03.2017