Høring av forslag til lovfesting av kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg (ny lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr)

Miljøverndepartementet sender med dette forslag til lovfesting av kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2009