Proposisjoner til Stortinget

Prop. 136 L (2010–2011)

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget