Høring av NOU 2016:12 Ideell opprydding

Kulturdepartementet sender på høring NOU 2016:12 Ideell opprydding. Utredningen er avgitt til Kulturdepartementet av ekspertutvalget for utredning av det faglige grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2017