NOU 2016: 12

Ideell opprydding — Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader

Utvalget har utredet grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Kostnadene knytter seg til offentlig tjenestepensjonsordning som ideelle private leverandører av helse- og sosialtjenester har og har hatt. Ideelle virksomheter har gått fra å være en integrert del i helse- og sosialtjenesten, til å bli en av flere aktører i et marked der anbudsprosesser er et viktig virkemiddel. Uten å ta stilling til et politisk ønske om en særlig relasjon mellom staten og ideelle aktører i helse- og sosialpolitikken, mener utvalget at en pensjonsopprydding er påkrevet og at en statlig dekning er mulig innenfor EØS reglene om offentlig støtte. Forslaget berører drøyt 100 virksomheter og i underkant av 16 000 ansatte og pensjonister, og har et samlet omfang på 1,7 mrd. kroner.

Les dokumentet