Høring av ny konsesjon til Posten Norge AS

Resultat: Ny konsesjon gjeldende fra 01.01.07 vedatt 18. desember 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 27.10.06

 

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Bedriftsforbundet

Buskerud fylkeskommune

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskeri- og kystdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Hedemark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Konkurransetilsynet

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for Lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Mediebedriftenes Landsforening

Miljøverndepartementet

Møre og Romsdag fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges handikapforbund

Norsk tidsskriftforening

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Post- og teletilsynet

Posten Norge AS

Postkom

Postvakt

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Språkrådet

Statistisk Sentralbyrå

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Østfold fylkeskommune

Høringsuttalelser blir lagt ut fortløpende.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Høringsuttalelse (pdf)

Barne- og familiedepartementet

Høringsuttalelse (pdf)

Finansdepartementet

Høringsuttalelse (pdf)

Fagpressen

Høringsuttalelse (pdf)

Forbrukerrådet

Høringsuttalelse (pdf)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høringsuttalelse (pdf)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høringsuttalelse (pdf)

Hørselshemmedes Landsforening

Høringsuttalelse (pdf)

Justis- og politidepartementet

Høringsuttalelse (pdf)

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse (pdf)

Kultur- og kirkedepartementet

Høringsuttalelse (pdf)

Landslaget for lokalaviser

Høringsuttalelse (pdf)

Landsorganisasjonen i Norge

Høringsuttalelse (pdf)

lokalPosten

Høringsuttalelse (pdf)

Mediebedriftenes landsforening

Høringsuttalelse (pdf)

NAVO

Høringsuttalelse (pdf)

Nordland fylkeskommune

Høringsuttalelsevedl 1vedl 2 (pdf)

Norges Mållag

Høringsuttalelse (pdf)

Norpost

Høringsuttalelse (pdf)

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Høringsuttalelse (pdf)

Posten Norge AS

Høringsuttalelse (pdf)

Post- og teletilsynet

Høringsuttalelse (pdf)

Schenker Norge AS

Høringsuttalelse (pdf)

Statistisk sentralbyrå

Høringsuttalelse (pdf)

Til toppen