Høring av ny konsesjon til Posten Norge AS

Resultat: Ny konsesjon gjeldende fra 01.01.07 vedatt 18. desember 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 27.10.06