Høring av rapport – lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2012