Høring av rapport – lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2012