Høring av rapport om gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler

Kunnskapsdepartementet sender på høring rapporten "Med kvalitet som kriterium", som er en gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler. Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe oppnevnt av departementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2017