Høring om hjemmel til å gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon og oppdatering av bestemmelsen om statlig tilsyn

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven på høring. I høringen foreslås det å fastsette en hjemmel til å gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon, samt en oppdatering av bestemmelsen om statlig tilsyn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.02.2017