Høring – rapport om ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2013