Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer

Utredning om ansvarsforhold og rutiner for håndtering av eksplosive krigsetterlatenskaper.

Denne rapporten er levert av en arbeidsgruppe oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet som har utredet gjeldende og anbefaler fremtidige ansvarsforhold og rutiner for håndtering av eksplosive krigsetterlatenskaper. Arbeidsgruppen har også utredet kostnadsfordelingen mellom de ulike etater, og prinsippene for en økonomisk kompensasjon for berørte private parter. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra justissektoren, forsvarssektoren, miljøsektoren, og fiskeri- og kystsektoren.

 

Les hele rapporten (pdf, 4 mb)