Høring – endring av instruks av 1992/2002 om salg av ringnotfartøy fra Nord-Norge til Sør-Norge

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag om å oppheve instruksene av 1992/2002 om salg av fartøy med ringnotkonsesjon fra Nord-Norge til Sør-Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.04.2021

Finans Norge
Fiskebåt
Fiskeridirektoratet
Nordland fylkeskommune
Norges Fiskarlag 
Norges Kystfiskarlag 
NorgesSildesalgslag
Pelagisk Forening
Regelrådet
Sjømat Norge
Troms og Finnmark fylkeskommune