Høring - Endring av eForvaltningsforskriften § 8

Departementet foreslår at eForvaltningsforskriften § 8, punkt 7 oppheves. Høringsfrist er onsdag 06. juni 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.06.2012