Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter

Rapporten oppsummerer synspunkter fra et utvalg virksomheter om hva som oppleves å være de viktigste hindringene, suksessfaktorene og mulige tiltak til hva som kan gjøres i videre arbeid med å realisere digitalt førstevalg.

Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) å gjennomføre kartlegginger av status for eforvaltning i offentlig sektor.

I denne rapporten gjengis sentrale synspunkter fra intervjuer med 17 offentlige virksomheter om hva som oppleves å være de viktigste hindringene, suksessfaktorer og mulige tiltak for å realisere digitalt førstevalg.

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter (PDF)

Rapporten bygger videre på Difis rapport ”Digitalt førstevalg – Status for elektroniske tjenester i staten”.

Begge disse rapportene vil danne grunnlag for Difis videre arbeid med utvikling av mål og forslag til tiltak for realiseringen av digitalt førstevalg.