Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten

Rapporten kartlegger status for utbredelse av offentlige digitale tjenester for å gi en indikasjon på hvor langt forvaltningen er kommet med digitalisering av offentlige oppgaver.

Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging av status for elektroniske tjenester i staten som del av et større arbeid med Digitalt førstevalg.

Formålet med kartlegging av status for utbredelse av offentlige digitale tjenester er at den skal gi indikasjon på hvor langt forvaltningen er kommet med digitalisering av offentlige oppgaver. Den gir derfor ikke et fullstendig bilde av status for eforvaltning.

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten (PDF)