Høring om forskrift om klage på vedtak om godkjenning av utenlandsk fagopplæring

Departementet sender nå forslag til forskriftsbestemmelse om klage på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.05.2017