Høring- forskrifter om rammeplaner for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger

I tråd med strategien "Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen" oppnevnte Kunnskapsdepartementet et rammeplanutvalg for femårig samiske grunnskolelærerutdanninger. De nye masterutdanningene skal erstatte dagens fireårige grunnskolelærerutdanninger. Forskriftene skal bidra til en enhetlig nasjonal oppbygging av utdanningsprogrammene. Det samiske rammeplanutvalget ble bedt om å gjennomføre arbeidet i en åpen og inkluderende prosess. Vi ber om at høringsinstansene kommenterer forskriftene paragrafvis. Forskriftene sendes kun ut på norsk, men vil bli oversatt og distribuert på samisk ved endelig fastsettelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2016