Høring: Forslag om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2013