Høring om forslag om endring i barnehageloven - språkkrav

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i barnehageloven på høring. I høringen foreslås det at personer som søker arbeid i barnehagene, må ha tilfredsstillende norskferdigheter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.06.2017