Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Departementet sendte 23. august 2013 på høring forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Det er bl.a. foreslått endringer i bestemmelsene om spesielle opptakskrav til arkitektur og teknologiske fag, til pedagogiske fag og til studium i samisk språk. Høringsforslaget innebærer ikke endringer av betydning for elevers fagvalg i videregående opplæring. Det tas derfor sikte på at de fleste endringene trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2014-2015. Fristen for å uttale seg om endringsforslagene i denne høringen er 23. oktober 2013. Forslag om endringer i forskriften knyttet til y-veien vil bli fulgt opp som egen høringssak senere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.10.2013

Departementet sendte 23.  august 2013 på høring forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Det er bl.a. foreslått endringer i bestemmelsene om spesielle opptakskrav til arkitektur og teknologiske fag, til pedagogiske fag og til studium i samisk språk. Høringsforslaget innebærer ikke endringer av betydning for elevers fagvalg i videregående opplæring. Det tas derfor sikte på at de fleste endringene trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2014-2015. Fristen for å uttale seg om endringsforslagene i denne høringen er 23. oktober 2013. Forslag om endringer i forskriften knyttet til y-veien vil bli fulgt opp som egen høringssak senere.
(23.08.2013)

_____________________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):Høringsbrev inkl. høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

___________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 21. januar 2014 Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-01-14 (lenke i høyre meny) for merknader til de enkelte endrede bestemmelser.