Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskriften om opptak til høyere utdanning. De fleste av disse skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2014–2015.

Kunnskapsdepartementet fastsatte 21. januar 2014 flere endringer i forskriften om opptak til høyere utdanning. De fleste av disse skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2014–2015. Rundskriv F-01-14 inneholder endringsforskriften av 21.01.2014 samt departementets merknader til de enkelte endringsbestemmelser. Merknader til endringene som er gjort i forskriftens kapittel 6 om politiattest ved opptak til høyere utdanning vil imidlertid bli sendt ut i et eget rundskriv.

__________________________________________________________________________________________________Last ned rundskriv F-01-14 med vedlegg ved å klikke på lenkene nedenfor.

Rundskriv F-01-14 (inkl. liste over adressater) (PDF, 403 Kb)

Vedlegg: Forskrift 21. januar 2014 om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF, 146 Kb)Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på internett.