Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet fastsatte 21. januar 2014 endringer i forskriften om opptak til høyere utdanning. Dette rundskrivet inneholder departementets merknader til endringene som ble gjort i forskriftens kapittel 6 om politiattest ved opptak til høyere utdanning. Merknader til de øvrige endringene som ble vedtatt 21. januar finnes i rundskriv F-01-14.

Kunnskapsdepartementet fastsatte 21. januar 2014 endringer i forskriften om opptak til høyere utdanning. Dette rundskrivet inneholder departementets merknader til endringene som ble gjort i forskriftens kapittel 6 om politiattest ved opptak til høyere utdanning. Merknader til de øvrige endringene som ble vedtatt 21. januar finnes i rundskriv F-01-14.

_____________________________________________________________________________________________



Last ned rundskriv F-03-14 med vedlegg ved å klikke på lenkene nedenfor.

Rundskriv F-03-14 (inkl. liste over adressater) (PDF, 77 Kb)

Vedlegg: Forskrift 21. januar 2014 om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF, 144 Kb)



Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på internett.