Høring – forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Departementet foreslår å innføre tilleggspoeng for programfagene latin og gresk fra videregående opplæring ved opptak til høyere utdanning. Denne endringen skal etter forslaget tre i kraft fra opptaket til studieåret 2014–2015. I høringen foreslås det også endringer i bestemmelsene knyttet til fremleggelse av politiattest i forbindelse med opptak til høyere utdanning. Disse endringene foreslås iverksatt fra 1. januar 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.12.2013

Departementet foreslår å innføre tilleggspoeng for programfagene latin og gresk fra videregående opplæring ved opptak til høyere utdanning. Denne endringen skal etter forslaget tre i kraft fra opptaket til studieåret 2014–2015. I høringen foreslås det også endringer i bestemmelsene knyttet til fremleggelse av politiattest i forbindelse med opptak til høyere utdanning. Disse endringene foreslås iverksatt fra 1. januar 2014.
(18.11.2013)

____________________________________________________________________________________________ 

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over adressater (PDF-fil, 320 Kb)

Forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF-fil, 200 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

____________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 21. januar 2014 Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-01-14 og F-03-14 (lenke i høyre meny) for merknader til de enkelte endrede bestemmelser.