Høring - Handlingsplanen mot sosial dumping - tiltak for å sikre ryddigere forhold på inn- og utleiemarkedet og for å effektivisere allmenngjøringsordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.02.2007

  • Høringsfrist: 22.03.2007