Høring - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - utredningsrapport

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.04.2003

  • På bakgrunn av omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) tok Kultur- og kirkedepartementet initiativet til en utredning om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) med det formål å " ...gi departementet råd om hvordan det ved NLB kan legges til rette finansielle, administrative og produksjonstekniske ordninger som kan gi mer effektiv drift enn i dag, samt øke og forbedre tjenestetilbudet til de primære målgruppene betydelig".
  • Departementet har oppsummert høringsuttalelsene og saken er omtalt i St.prp.nr 1 (2003-2004).