St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Innledning

For budsjetterminen 2004 under Kultur- og kirkedepartementet Utgiftskapitler: 300-342 Inntektskapitler: 3300-3342

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget