St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Innledning

FOR BUDSJETTERMINEN 2004
Utgiftskapitler: 300-342 Inntektskapitler: 3300-3342

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget