Høring om endringer i petroleumsskatteforskriften mv.

Høringsfrist: 21. mars 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 21. mars 2007
  • Sendt på høring 20. desember 2006
  • Resultat: Forskrift 29. juni 2007 med hjemmel i petroleumsskatteloven § 3 i og § 8

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112

0032 Oslo

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 Oslo

Oljeskattekontoret

Postboks 6315 Etterstad

0604 Oslo

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Postboks 547

4001 Stavanger

A/S Norske Shell

Postboks 40

4098 Tananger

Altinex Oil AS

Postboks 61 Kokstad

5863 Bergen

BG Norge AS

Postboks 780 Sentrum

4004 Stavanger

BP Norge AS

Postboks 197 Forus

4065 Stavanger

ChevronTexaco Norge AS

Postboks 97 Skøyen

0212 Oslo

CNR International (Norway) AS
c/o Wikborg, Rein & Co

Postbks 1315 Vika

0117 Oslo

ConocoPhillips Skandinavia AS

Postboks 220

4098 Tananger

Det Norske Oljeselskap AS

Postboks 1345 Vika

0113 Oslo

DONG E&P Norge AS

Postboks 450 Sentrum

4002 Stavanger

E.ON Ruhrgas Norge AS

Postboks 640 Sentrum

4003 Stavanger

Endeavour Energy Norge AS

Postboks 1989

0125 Oslo

Eni Norge AS

Postboks 101 Forus

4064 Stavanger

Enterprise Oil Norge AS
c/o A/S Norske Shell

Postboks 40

4098 Tananger

ExxonMobil Expl. and Production Norway A/S

Postboks 60 Forus

4064 Stavanger

Gassco AS

Postboks 93

5501 Haugesund

Gaz de France Norge AS

Postboks 242 Forus

4066 Stavanger

Amerada Hess Norge AS

C.J. Hambros Plass 2C

0164 Oslo

Idemitsu Petroleum Norge a.s.

Postboks 215 Skøyen

0123 Oslo

Kerr-McGee Norway AS

Postboks 1233

5811 Bergen

Lundin Norway AS

Strandveien 50 D

1366 Lysaker

Maersk Oil Exploration Norway AS

Postboks 244

1326 Lysaker

Marathon Petroleum Norge AS

Postboks 480 Sentrum

4002 Stavanger

Mobil Development Norway A/S
c/o Esso Norge AS

Postboks 60 Forus

4064 Stavanger

Noble Energy (Europe) Limited

Suffolk House, 154 High Street, Sevenoaks, Kent, TN 13 1 XE

England

Norsk Hydro Produksjon a.s

0246 Oslo

Norske AEDC A/S

Postboks 207 Sentrum

4001 Stavanger

Norwegian Energy Company AS

Postboks 550 Sentrum

4003 Stavanger

PA Resources Norway AS

Munkedamsvn. 45

0250 Oslo

Pertra AS

Nedre Bakkelandet 58 C

7014 Trondheim

Petoro AS

Postboks 300 Sentrum

4002 Stavanger

Premier Oil Norge AS

Postboks 800 Sentrum

4004 Stavanger

Revus Energy AS

Postboks 230 Sentrum

4001 Stavanger

RWE Dea Norge AS

Postboks 243 Skøyen

0213 Oslo

Statoil ASA

4035 Stavanger

Svenska Petroleum Exploration A/S
c/o RES

Postboks 383

1326 Lysaker

Talisman Energy Norge AS

Postboks 649 Sentrum

4003 Stavanger

TOTAL E&P Norge AS

Postboks 168 Sentrum

4001 Stavanger

Wintershall Norge AS

Postboks 775 Sentrum

0106 Oslo

Til toppen