Høring - Om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2003

  • Høringsfrist: 25. april 2003
  • Høringsmøte
    23. april 2003 kl 10.00 på Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo