Historisk arkiv

Høringsmøte om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Landbruksdepartementet holder høringsmøte om forenklet modell for finanisering av matforvaltningen onsdag 23. april kl. 10.00 på Radisson Plaza Hotel i Oslo.(22.04.2003)

Høringsmøte om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen

Landbruksdepartementet sendte ut forslag til forenklet modell for finansiering av matforvaltningen i begynnelsen av uke 33. Forslaget omfattet også forslag til bestemmelse i den nye matloven om gebyrer og avgifter.

Vi vil holde høringsmøte om forslaget
23. april 2003 kl 10.00 på Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo.

Påmeldingsfrist: 11. april 2003.

Link til: Hørinsgbrevet

22. april 2003