Høring om forskrift om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om tilskuddsordning for sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 12.07.2023

Vår ref.: 2022/1775

Formålet med forslaget er å sikre samsvar med kravene som stilles i forvaltningsloven og det statlige økonomiregelverket til utformingen og forvaltningen av tilskudd. Som et ledd i gjennomgangen er det konkludert
med at departementets tilskuddsordning for sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning skal fastsettes i forskrift.

Frist for å sende inn høringssvar er 12.juli 2023. Les og svar på høringen på regjeringen.no.


Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Utenriksdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kulturdepartementet
Universitetet i Tromsø
Nord Universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Oslo Met – storbyuniversitetet
Høgskolen i Innlandet
Fridtjof Nansens institutt
Fredsforskningsinstituttet i Oslo
Norsk utenrikspolitisk institutt
Forsvarets forskningsinstitutt