Høring om forskrift til betalingssystemloven § 4-2 - gjennomføring av verdipapiroppgjøret i insolvenssituasjoner

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til forskriftsbestemmelse om at finansielle instrumenter og innskudd på oppgjørskonti i oppgjørsbank kan brukes til gjennomføring av verdipapiroppgjør i en insolvenssituasjon.

Status: På høring

Høringsfrist: 19.05.2015