Høring om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2007