Høring om skjermingsmetoden for deltakere i deltakerlignet selskap – Anvendelse i utenlandsforhold

Resultat: Forskrift om endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 24.10.2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 10-47 første, fjerde og sjette ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2007