Høring om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Departementet ønsker å revidere forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, slik at den i større grad legger til rette for en personalpolitikk som er tilpasset det mangfold som sektoren er forventet å utvikle.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.04.2015