Høring – presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et høringsnotat om enkelte presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.08.2021

Vår ref.: 21/2890

Høring – presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 10. august 2021. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Signe Christophersen
lovrådgiver

Departementene

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Kartverket

Klagenemnda for naturskadesaker

Landbruksdirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Regelrådet

Statsforvalterne

 

Kommunene

Fylkeskommunene

 

Advokatforeningen

Den Norske Aktuarforening

Den norske Forsikringsforening

Eiendom Norge

Finans Norge

Finansklagenemnda

Fremtind Forsikring

Frende Forsikring

Gjensidige forsikring

Hovedorganisasjonen Virke

If Skadeforsikring

Knif Trygghet Forsikring

KS

Landkreditt Forsikring

Ly Forsikring

Naturfareforum

Nemi Forsikring

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Geotekniske Institutt

Norsk Naturskadepool

Næringslivets Hovedorganisasjon

Protector Forsikring

SINTEF Community

Storebrand forsikring

Tryg Forsikring

Vestlandsforsking

 

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø