Høring – utkast til forskrift om meldeplikt for foretakssammenslutninger mv.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2013