Prop. 75 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Endringer i konkurranseloven

Endringer i konkurranseloven

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2012: 7 Mer effektiv konkurranselov

Følg proposisjonen på Stortinget