Prop. 75 L (2012–2013)

Endringer i konkurranseloven

Endringer i konkurranseloven

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2012: 7 Mer effektiv konkurranselov

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget