Høring - utkast til endring i forskrift om politiattest ved opptak til høgre utdanning - private høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 8. november 2002