Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Søknad om endret utslippstillatelse for reservekraftanlegg samt vedtak om midlertidig endring av utslippstillatelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2011

Vår ref.:

Last ned høringsbrevet i pdf-versjon

Miljøverndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet har mottatt søknad fra Statnett om utvidede utslippstillatelser for reservekraftanlegg på Tjeldbergodden og Nyhamna for uke 1 til uke 20 hvert år fra 2011 og frem til idriftsettelse av linjen Ørskog – Fardal.

I kongelig resolusjon av i dag er Statnetts gitt tillatelse til utvidet drift på strenge vilkår for uke 1 til 20 i år 2011. Denne saken ble behandlet som et hastevedtak. For den omsøkte periode etter år 2011 sender Miljøverndepartementet søknaden med dette på høring.

Søknaden til Miljøverndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet vil bli behandlet samlet av Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet ber samtidig om Klima- og forurensningsdirektoratets vurdering av annen forurensning enn klimagassutslipp i saken med frist innen 14. januar 2011.

Høringsuttalelser sendes til [email protected]

Frist for uttalelser til Miljøverndepartementet er fredag 14. januar 2011.

Miljøverndepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Miljøverndepartementet ved avdelingsdirektør Ida Juell eller førstekonsulent Aksel E. Hillestad.

Arbeidstilsynet
Aukra kommune
Aure kommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fræna kommune
Fylkesmannen i Sør Trøndelag
Gassnova
Havforskningsinstituttet
Hemne kommune
Industrikraft Møre
Istad Nett AS
Klima- og forurensningsdirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Naturvernforbundet
Naturvernforbundet i Rissa
Norges vassdrags- og energidirektorat
Petroleumstilsynet
Sikho AS
Statoil ASA
Statnett
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Zero

Velforeningene

Eikrem Velforening v/Ove Husøy, Eikrem, 6480 Aukra.
Nordlandet Grendelag, 6699 Kjørsvikbugen.

Privatpersoner

Kolbjørn Sporsheim, Nyland, 6480 Aukra
Geir Hoksnes, Riksfjord, 6480 Aukra

Til toppen