Høringsbrev - Høring om ny forskrift om gradering av pleiepenger

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny forskrift om gradering av pleiepenger. Forskriften må være på plass før nye regler om pleiepenger trer i kraft 1. oktober 2017.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.08.2017