Forskrift om gradering av pleiepenger

Forskriften gir nærmere regler om gradering av pleiepenger ved pleie av syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.

Se forskriften på lovdata.no