Høringsbrev – endring av forskrift av 13. oktober 2006 § 4-3 om lasteromsvolum for ringnotfartøy

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår i dette høringsbrevet å øke maksimalt lasteromsvolum for ringnotfartøy fra 2000 m³ til 3000 m³.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2010