Høringsbrev - Fagskolelov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2002

Høringsbrev om ny lov om fagskoleutdanning – liste over høringsinstanser

Akademikerne

Departementene

Det norske maskinistforbund

Elevorganisasjonene

Fiskebåtredernes forbund

Folkehøgskolerådet

Forum for tekniske fagskoler

Forsvarets skolesenter

Fraktefartøyenes Landsforening

Fylkeskommunene

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

Kristne Friskoler Forbund

Kunsthøgskoler

Landsorganisasjonen i Norge

Maritimt Utdanningsforum

NAVO

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKU)

NITO, Norges ingeniørorganisasjon

Norges bondelag

Norges Fiskarlag

Norges helse- og sosialforbund

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk forbund for fjernundervisning

Norges Rederiforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske maskinentrepenørers forbund

Norske privatskolers landsforbund

Norske sivilingeniørers forening

Næringslivets hovedorganisasjon

Opplæringsrådene

Private høgskoler

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

Sametinget

Samordna opptak

Sjøfartsdirektoratet

Statens lånekasse for utdanning

Statens utdanningskontorer

Statlige høgskoler

Studentorganisasjonene

Universiteter

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Vitenskapelige høgskoler

Voksenopplæringsforbundet

Yrkesopplæringsnemndene

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund