Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev om forskriftsfesting av tilskuddsordninger

Status: På høring

Høringsfrist: 31.07.2020

Vår ref.: 20/710

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter for sju av tilskuddsordningene under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområder. Forslaget er i all hovedsak en regelfesting av dagens tilskuddsordninger.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2701380

Frist for å sende inn høringssvar er 31. juli 2020.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

 

Thor Arne Aass
ekspedisjonssjef
                                                                                        Margrethe Halvorsen
                                                                                        seniorrådgiver

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Barneombudet

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Domstoladministrasjonen

Helsedirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt identites- og dokumentasjonssenter (NID)

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Riksadvokaten

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk)

Statens sivilrettsforvaltning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Advokatforeningen

Amnesty International Norge

Den norske Helsingforskomité

Frivillighet Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk Innvandrerforum

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Rettspolitisk forening

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

 

Alf AS

Antirasistisk senter

Barnas jurist

Blues Factory AS

Den Norske turistforening (DNT)

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Felleskap mot seksuelle overgrep FMSO

FIDA (Forum for integrering og dialog)

For Fangers Pårørende

Forandringsfabrikken

Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak

Foreningen for omplassering av dyr

Foreningen FRI

Foreningen Frikvarteret

Foreningen Røverhuset

FORF

Frelsesarmeen

Gatas økonom

Gatejuristen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

IVK Norge

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

JUSS BUSS

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

Kirkens ungdomsprosjekt (KUP)

Kontoret for fri rettshjelp

Krisesentersekretariatet

Kristen Besøkstjeneste

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kulturdråpen

Likestillingssenteret

Likestillingssenteret KUN

Longyearbyen Røde Kors

Marborg

Maritastiftelsen

MiRA- senteret

MOT Norge

Mulighetenes hus

Musikens Studieforbund

Musikk i fengsel og frihet - MIFF

Muslimsk dialognettverk (MDN)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress NKVTS

No Hate (nettravnene)

Norges Luftsportforbund

Norsk folkehjelp

Norsk grotteforbund

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Radio Relæ Liga

Norsk Redningshund organisasjon

Norske alpine redningsgrupper

Norske kvinners sanitetsforening

Norske Redningshunder

Oslo kommune Fri rettshjelp

Oslo Krisesenter

Para Samfunn

Peoplepeace

PRESS – Redd Barna Ungdom

Prison Fellowship Norge

Pro Sentret i Oslo

Prostituertes interesseorganisasjon (PION)

Redd Barna

Redningsselskapet

Reform

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging RVTS

Røde Kors

Samfunnsstiftelsen Ungdom mot Vold

Sammen for livet AS

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Skeiv verden

SON - Straffedes organisasjon i Norge

SOS Rasisme

Speidernes Fellesorganisasjon

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Blåkors

Stiftelsen Crux

Stiftelsen kirkelig ressursenter mot vold og seksuelle overgrep

Stiftelsen Retretten

Stiftelsen Shalam

Stiftelsen tryggere

Stiftelsen Yoga for Livet

Stine Sofies stiftelse

Studieforbundet for kultur og tradisjon

Støttesenteret mot incest – Oslo (SMI)

Trappen Motiveringssenter RANK

UNHCR Stockholm

Unicef Norge

Vardeteatret

Veien Tilbake AS

Vergeforeningen

Wayback

Wild X

Til toppen