Høringsnotat om globalisering og øket konkurranse i sivil luftfart

Utfordringer og mulige konsekvenser for norsk luftfart

Samferdselsdepartementet har gjennomført og koordinert denne utredningen som har involvert flere departementer og eksterne ressurser.

Les notatet (pdf)

Se også pressemelding av 14. mars 2016 og høringssak